Pomoc dla Ciebie

Pomoc trafia do osób ubogich zamieszkałych na terenach miast i gmin:
Poznań, Luboń, Puszczykowo, Swarzędz, Murowana Goślina, Czerwonak,
Mosina, Kórnik, Suchy Las i Brodnica.

W okresie od 2004 do 2016 roku przeznaczono łącznie 8 950 000 zł na realizację projektu, dokonując tym samym 54 816 wypłat na rzecz osób potrzebujących.

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O POMOC?

Z pomocy Funduszu Wodociągowego Aquanet SA mogą korzystać osoby, którym regulowanie rachunków za wodę, istotnie utrudnia zapewnienie sobie i najbliżsym podstawowych potrzeb bytowych.

W szczególności:

  • osoby samotnie wychowujące dzieci
  • osoby i rodziny żyjące w ubóstwie
  • rodziny wielodzietne i rodzinne formy opieki zastępczej

Termin skłądania wniosków mija 4 października 2017 roku.
Miejce składania wnioskow:
Caritas Poznańska
Rynek Wildecki 4a, 61-546 Poznań
(poniedziałęk, wtorek, czwartek od 16.00 do 18.00)